Част от нашите услуги

  • Полагане на подложен и плътен асфалт
  • Асфалтиране на всякакви площи
  • Полагане на бордюри
  • Вертикална планировка

30000

Положен асфалт в кв.м.

62

Нашият машинен парк

34

Нашият състав

АСФАЛТИРАНЕ ИЗГОДНО

Повече за нашата дейност

Доставка и полагане на асфалт. Асфалтиране на всякакви терени.

Асфалтиране-изгодно е с повече от 12 години опит в областта на пътното строителство. Фирмата разполага с лична механизация и квалифициран персонал, с дългогодишен опит. Гарантирано качество и спазване на срокове. Ниски и конкурентни цени.

Асфалтиране на улица
Машинно полагане на асфалт. Изкоп и извозване на земна маса, обратен насип. Подготовка на основа профилиране. Доставка и полагане на нестандартна баластра, уплътняване с валяк. Доставка и полагане на трошен камък фракция 1-32 мм, уплътняване с валяк преди полагане на асфалт. Доставка и полагане на асфалт подложен (биндер). Доставка на и полагане на асфалт плътен (износващ).

Асфалтиране на паркинг
Подготовка на основа според нуждите и натоварването на терена. Полагане на бордюри, ако е необходимо Доставака и полагане на асфалт. В зависимост от големината на паркинга, полагането на асфалт може да се извърши ръчно. Ако има възможност и достатъчно голяма площ полагането на асфалт, ще е извърши машинно.

Асфалтиране на алея
Изкопи извозване на земна маса. Подготовка на основа. Полагане на бордюри. Доставка и полагане на асфалт. Асфалтиране може да се извърши ръчно или с асфалтополагаща машина (ако терена го позволява).

Асфалтиране на частни дворове
Подготовка на основа според нуждите и натоварването на терена. Полагане на бордюри, ако е необходимо. Доставака и полагане на асфалт.

Асфалтиране върху бетон за подход към подземни гаражи
Почистване на площадката. Нанасяне на битум лепило между бетон – нов асфалт. Доставака на асфалт и ръчно полагане.

Асфалтиране на дупки (кръпки)
Малки площи
Рязане на асфалт. Почистване и извозване на отпадчен материал. Нанасяне на битум лепило стар – нов асфалт. Доставака и ръчно полагане на асфалт. Нанасяне на битум горещ върху фугата.

Големи площи
Фрезоване на асфалт с машина. Извозване на строителни материали. Нанасяне на битум лепило стар – нов асфалт . Доставка и полагане на асфалт с асфалтополагаща машина. Нанасяне на горещ битум върху фугата.

Полагане на бордюри
Доставка и полагане на бетонови борюри размер:

Бетонови бордюри 50/35-18, 50/25-15, 50/25-6 и други размери.

През годините фирмата има натрупан опит с малки и големи фирми, както и множество частни лица. Удоволствие е за нас да си вършим работата, така че всички наши клиенти да са доволни от нашите услуги.

За повече информация, моля, свържете с нас.

Клиентите за нас:

Защо да изберете нас

Фирмата асфалтира много успешно паркингът и алеята до къщата ни. Момчетата завършиха дейностите си в срок, а цената бе в рамките на нормалното. Определено препоръчвам!

Безкрайни благодарности на фирмата за перфектното изпълнение по възложената работа. Коректни и професионалисти!